PORADENSTVÍ V OBLASTI HYGIENY PRO PROVOZOVATELE

 • restaurací, vývařoven, výdejen, hotelů, penzionů
 • školských zařízení
 • bufetů, kantýn, bister, kaváren, cukráren, apod.
 • potravinářských výroben a prodejen
 • stánkového prodeje

DOKUMENTACE HACCP

(analýza rizik a systém kritických bodů)

 

 • Zpracování dokumentace a pomoc při evidenci a sestavování kritických bodů

PROVOZNÍ A SANITAČNÍ ŘÁDY

 • PŘ (vnitřní norma pro zajištění běhu provozovny)
  a SŘ stravovacího úseku (principy sanitace – čištění a dezinfekce)

UBYTOVACÍ ŘÁDY

 • Zpracování ubytovacích řádů pro penziony, hotely, ubytovny, rekreační areály, apod.

INTERNÍ AUDITY

 • Provádění vnitřních auditů provozovny a ověření funkčnosti systému HACCP

ŠKOLENÍ HYGIENICKÉHO MINIMA

 • Předmětem školení jsou témata týkající se kodexu hygienických pravidel, základů osobní a provozní hygieny, správné výrobní a hygienické praxe, alimentárních onemocnění, zásad systému HACCP a sanitace.

ŠKOLENÍ PROVOZNÍHO PERSONÁLU

 • Předmětem školení je metodika sanitace a správné manipulace s čisticími a dezinfekčními prostředky, správného postupu ředění chemikálií, základů osobní a provozní hygieny.

PREVENTIVNÍ NÁHLEDY PROVOZOVEN

 • Celkový náhled stravovacího provozu (zázemí, sklady, kuchyně), zhodnocení případných nedostatků, navržení nápravného řešení, úpravy dispozičního řešení provozovny, apod. Součástí náhledu je zpracování písemné zprávy.

PROVOZNÍ ŘÁDY SLUŽEB EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

 • Zpracování provozních řádů pro wellness centra, masáže, sauny, pivní lázně, kadeřnictví, nehtovou modeláž, kosmetiku, solární studia a další…

Všechny tyto služby poskytuji také v polském jazyce.