Služby

PORADENSTVÍ V OBLASTI HYGIENY PRO PROVOZOVATELE

– restaurací, vývařoven, výdejen, hotelů, penzionů
– školských zařízení
– bufetů, kantýn, bister, kaváren, cukráren, apod.
– potravinářských výroben a prodejen
– stánkového prodeje

DOKUMENTACE HACCP

(analýza rizik a systém kritických bodů)
Zpracování dokumentace a pomoc při evidenci a sestavování kritických bodů

PROVOZNÍ A SANITAČNÍ ŘÁDY

PŘ (vnitřní norma pro zajištění běhu provozovny)
a SŘ stravovacího úseku (principy sanitace – čištění a dezinfekce)

UBYTOVACÍ ŘÁDY

Zpracování ubytovacích řádů pro penziony, hotely, ubytovny, rekreační areály, apod.

INTERNÍ AUDITY

Provádění vnitřních auditů provozovny a ověření funkčnosti systému HACCP

ŠKOLENÍ HYGIENICKÉHO MINIMA

Předmětem školení jsou témata týkající se kodexu hygienických pravidel, základů osobní a provozní hygieny, správné výrobní a hygienické praxe, alimentárních onemocnění, zásad systému HACCP a sanitace.

ŠKOLENÍ PROVOZNÍHO PERSONÁLU

Předmětem školení je metodika sanitace a správné manipulace s čisticími a dezinfekčními prostředky, správného postupu ředění chemikálií, základů osobní a provozní hygieny.

PREVENTIVNÍ NÁHLEDY PROVOZOVEN

Celkový náhled stravovacího provozu (zázemí, sklady, kuchyně), zhodnocení případných nedostatků, navržení nápravného řešení, úpravy dispozičního řešení provozovny, apod. Součástí náhledu je zpracování písemné zprávy.

PROVOZNÍ ŘÁDY SLUŽEB EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

Zpracování provozních řádů pro wellness centra, masáže, sauny, pivní lázně, kadeřnictví, nehtovou modeláž, kosmetiku, solární studia a další…

Všechny tyto služby poskytuji také v polském jazyce.